VÅR EKSPERTISE

Olje & gass

Spesialisert rådgivning til olje- og gassindustrien. Vi har lang og omfattende erfaring fra de fleste sider av olje- og gassvirksomheten på norsk sokkelLes mer

Offshore & Oljeservice

Vår ekspertise omfatter alle aspekter av store og små offshore byggeprosjekter, bore- og servicekontrakter, oppgaver tilknyttet forsyningsfartøy, corporate M&A-prosjekter, egenkapital og gjeldsfinansiering, samt tvisteløsningLes mer

Shipping

Spesialisert bistand fra dedikerte advokater med inngående kunnskap til de rettslige, kommersielle og tekniske utfordringene shipping-bransjen stilles overforLes mer

Marine næringer

Våre advokater har omfattende bransjekunnskap og lang erfaring som rådgivere for kommersielle aktører og bransjeorganisasjoner i fiskeri- og havbruksnæringen, sjømatindustrien, samt tilknyttet biomarin industriLes mer